Prečistači

Biološki uređaji za prečišćavanje otpadnih voda firme ROTO:
VISOKI STEPEN PREČIŠĆAVANJA:
ROTO uređaj za prečišćavanje radi sigurno i pouzdano, bez neželjenih mirisa i buke. Nisu osetljivi na temperaturu okoline u kojoj rade. Otpadne vode iz WC-a, kupatila, kuhinja i sličnih izvora zagađenja u domaćinstvu prečišćavaju se na toliki stepen prečišćenosti da se mogu ispustiti u okolinu odnosno recipient. Da bi se prečišćena voda dalje koristila naprimer navodnjavanje potrebno je dodatno napraviti UV dezinfekciju, ili mikrofltraciju za korišćenje kao sanitarne-tehničke vode. Svi uređaji za prečišćavanje skladni su prema standardima EN 12566-3 koji važi u EU (BOD5<30mg/L;COD<150mg/L). U rezervoare ugrađujemo više tehnologija pročišćavanja.

NISKI TROŠKOVI

Trošak potrebne električne energije iznosi oko 1000 din na godišnjem nivou po osobi.
Taj trošak možemo izbeći ugradnjom solarnih ćelija.

POUZDANOST I SIGURNOST
Preko 20000 uređaja za prečišćavanje, separatora ulja, septičkih jama i rezervoara za kišnicu ugrađenih u više od 50 zemalja u svetu. ROTO je prvi u području tehnologije prečišćavanja vode u Europi. Kompanija je dobila nagradu Instituta za arhitekturu izabrana od strane eksperata na terenu za konstrukcije, što potvrđuju vrhunski proizvodi.

 24H SERVIS
Održavanje i servisiranje od strane stručnog osoblja ROTO. Savetujemo kod odabira lokacije, savetujemo način ukopa, puštamo u rad, i servisiramo bio-prečistače.

Specifikacija

JEDNOSTAVNA UGRADNJA
Bio-prečistač je moguće ugraditi za nekoliko sati. Iskopa se jama, namesti-postavi se bio-prečistač, spoji se sa dotokom otpadnih voda iz domaćinstva, poveže se sa programskim satom i uključi se računar (PLC). Dostavljamo uputstva za sve vrste ugradnje.
100% RECIKLIRANJE
Bio-prečistač se lako rastavi i polimerne komponente reciklirati (eko frendli za okolinu).
EU PROIZVOD
Proizvedeno i sertifikovano u EU zemljama

PDF katalog