Rezervoari

  • ROTO proizvodi nadzemne i ukopne rezervoare.
  • Rezervori mogu biti Vertikalni i Horizontalni.

Ukopni ROTO rezervoari mogu biti Vertikalni i Horizontalni i njihova namena je raznovrsna od akumulacije pitke vode, kišnice, tehničke vode, akumulacije za hidrantske mreže i mnoge druge namene.
Nadzemni samostojeći ROTO rezervoari mogu biti Vertikalni i Horizontlni i nisu predviđeni za ukopavanje, pogodni su kako za skladištenje tako i za transport vode i drugih tečnosti.

ROTO proizvodi rezervoare od 50 do 100.000L

  • ROTO Rezervoari ne zagađuju životnu sredinu.
  • Brza i jednostavna ugradnja (ugradnja za jedan dan).
  • Garantovana vodonepropusnost.
  • Ne zahtevaju posebno održavanje.
  • Dug vek trajanja, a posle upotrebe mogu se 100% reciklirati .
  • Materijal od kog su izrađeni je polietilen PE (HDPE).

Specifikacija

  • Rezervoare možemo praviti i od polipropilena PP i poliestera i armiranog poliestera u zavisnosti od potrebe.
  • Rezervoari se isporučuju sa poklopcima nosivosti do 200kg, priključke na rezervoare radimo prema potrebama.

PDF katalog