Septičke jame

 • ROTO septičkie jame ne zagađuju životnu sredinu.
 • Brza i jednostavna montaža (ugradnja za jedan dan).
 • Garantovana vodonepropusnost.
 • Otporne su na uticaj hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima.
 • Ne zahtevaju posebno održavanje.
 • Otporne su kako na visoke tako i ekstremno niske temperature od -30°C do +80°C.
 • Dug vek trajanja, a posle upotrebe mogu se 100% reciklirati.
 • Materijal od kog su izrađene je polietilen PE (HDPE).
 • Septičke jame možemo praviti i od polipropilena PP i poliestera u zavisnosti od potrebe.

Služe za zbrinjavanje sanitano fekalnih voda, i upotrebljavaju u novogradnji, adaptaciji postojećih kuća,  vikendica zgrada ili drugih stambenih i poslovnih objekta.
Ukopavamo ih samostalno ili više spojenih i tako povećavamo volumen-kapacitet

Septičke jame mogu biti prema potrebi:

 • Jednokomorne
 • Dvokomorne
 • Trokomorne

Saveti za korisnike:

 • Mesečno proveriti nivo fekalija
 • Kod pražnjenja je potrebno kontaktirati ovlašćeno komnalno preduzeće

Specifikacija

DIMENZIONISANJE SEPTIČKE JAME

 • Kod proračuna veličine septičke jame preporuka je 150l/dan.
 • 
Veličina ulazno/izlaznih cevi je promenljiva i može se prilagoditi mreži kanalizacije.
 • 
Septičke jame nisu protočne ali mogu biti prema potrebi
 • Veličine septičkih jama mogu biti od 1.000L do 50.000Litara

PDF katalog