Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda

Biološki Prečistači sanitarno fekalnih otpadnih voda se koristite u zonama, mestima ili delovima naselja u kojima nema gradske infrastrukture odnosno kanalizacione mreže, prečišćene otpadne vode mogu se ispuštati direktno u prirodni recipijent uz odgovarajuće izlazne parametre.
Odvod otpadne vode iz objekta vodi se do uređaja gde se vrši prečišćavanje, a nakon tretmana voda se ispušta u recepijent (reka,kanal,jaruga…).
Kvalitet vode je propisanog kvaliteta što potvrđuje proizvođač Izjavom o svojsvima, Sertifikatima.
Proces koji se odvija u uređaju je nečujan i bez ikakvih mirisa, neosetljiv na oscilacije spoljne temperature. U zavisnosti od primenjene tehnologije osigurava visoku efikasnost, stepen prečišćenosti, lako upravljanje uređajem (upravljačka jedinica je sastavni deo svakog uređaja) i odlikuje se malom cenom održavanja.
Uređaji su testirani i izrađeni u skladu sa standardima i normama EN 12566-3. Proizvođač garantuje da kvalitet vode koja se ispušta iz uređaja neće negativno uticati na kvalitet vodotoka i zadovoljava parametre definisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje ( Službeni glasnik RS br.67/2011, 48/2012, 1/2016).

ROTO uređaji su primenjivi za:

kuće-domaćinstva, vikendice, kampove, turistička naselja, stambene zgrade, hotele, ugostiteljske objekte, škole, fabrike, sela, kako manja tako i veća naselja.
Takođe treba znati da različiti proizvođači daju različita imena uređajima za prečišćavanje kao na primer: Biološke jame, Ekološke jame, Bio jame, Bio disk, Bio rotor, aerobne bio jame, a neretko se mešaju pojmovi septičke jame i biološki prečistači otpadnih voda
Treba napomenuti da se komunalne-sanitarno fekalne vode i tehnološke vode iz fabrika-prerada, raznih procesa moraju posebno izvesti iz objekata jer je i različit tretman tehnoloških otpadnih voda (i znatno skuplji).